[1]
Garau, J. 2021. Fray Luis de León, apologeta de Teresa de Jesús en sus paratextos / Luis de León, Apologette of Teresa de Jesús in his Paratexts. Cauriensia. Revista anual de Ciencias Eclesiásticas. 16, (dic. 2021), 87–108. DOI:https://doi.org/10.17398/2340-4256.16.87.