Amengual y Batle M. SS. CC, J. . (2023). Els catecismes i l’ús de la llengua catalana a Mallorca i Menorca als segles XVIII y XIX (Los catecismos y el uso de la lengua catalana en Mallorca y Menorca en los siglos XVIII y XIX). Cauriensia. Revista Anual De Ciencias Eclesiásticas, 17, 859–880. https://doi.org/10.17398/2340-4256.17.859