Massanell i Messalles, M. (2023). A propósito de la Gramática histórica de las lenguas castellana y catalana (1884), de Ignasi Ferrer i Carrió. Cauriensia. Revista Anual De Ciencias Eclesiásticas, 17, 991–1011. https://doi.org/10.17398/2340-4256.17.991