Nicolás Amorós, M. . (2023). La ideologia lingüística de la modernitat i la prescripció sociogramatical: problemes metodològics, resultats i perspectives . Cauriensia. Revista Anual De Ciencias Eclesiásticas, 17, 1013–1033. https://doi.org/10.17398/2340-4256.17.1013