Sureda Garcia, B. (2023). Mestres, llibres i imposicions lingüístiques als territoris de parla catalana als segles XVIII i XIX (Maestros, libros e imposiciones lingüísticas en los territorios de habla catalana en los siglos XVIII y XIX). Cauriensia. Revista Anual De Ciencias Eclesiásticas, 17, 1077–1096. https://doi.org/10.17398/2340-4256.17.1077