Amengual y Batle M. SS. CC, J. . (2023) «Els catecismes i l’ús de la llengua catalana a Mallorca i Menorca als segles XVIII y XIX (Los catecismos y el uso de la lengua catalana en Mallorca y Menorca en los siglos XVIII y XIX)», Cauriensia. Revista anual de Ciencias Eclesiásticas, 17, pp. 859–880. doi: 10.17398/2340-4256.17.859.