Nicolás Amorós, M. . (2023) «La ideologia lingüística de la modernitat i la prescripció sociogramatical: problemes metodològics, resultats i perspectives », Cauriensia. Revista anual de Ciencias Eclesiásticas, 17, pp. 1013–1033. doi: 10.17398/2340-4256.17.1013.