Sureda Garcia, B. (2023) «Mestres, llibres i imposicions lingüístiques als territoris de parla catalana als segles XVIII i XIX (Maestros, libros e imposiciones lingüísticas en los territorios de habla catalana en los siglos XVIII y XIX)», Cauriensia. Revista anual de Ciencias Eclesiásticas, 17, pp. 1077–1096. doi: 10.17398/2340-4256.17.1077.