[1]
J. . Amengual y Batle M. SS. CC, «Els catecismes i l’ús de la llengua catalana a Mallorca i Menorca als segles XVIII y XIX (Los catecismos y el uso de la lengua catalana en Mallorca y Menorca en los siglos XVIII y XIX)», RevCau, vol. 17, pp. 859–880, ene. 2023.