[1]
M. . Nicolás Amorós, «La ideologia lingüística de la modernitat i la prescripció sociogramatical: problemes metodològics, resultats i perspectives », RevCau, vol. 17, pp. 1013–1033, ene. 2023.